ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ

Σκοπός του Προγράμματος είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να :

  • εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία.
  • ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες.
  • αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Tο Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, προγραμμάτων και υπηρεσιών.

Όλοι οι ΚΑΔ επιλέγονται

Εκτός

  • Πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων
  • Αλιεία
  • Υδατοκαλλιέργεια
  • Δραστηριότητες προετοιμασίας γεωργικών προϊόντων για την 1η πώληση
  • Δραστηριότητες που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα
  • Δραστηριότητες εμπορίας ρύπων
  • Υγειονομική ταφή, αποτεφρώσεις, βιολογική επεξεργασία

Λαμβάνεται υπόψη ο κύριος ΚΑΔ την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

Επιλέξιμες οι επιχειρήσεις με έναρξη πριν την 1/1/2022 και την περίοδο 1/1/2021-31/12/2021 είχαν από 0,01 ΕΜΕ ως 250 ΕΜΕ.

 

Αποκτήστε προιόντα και υπηρεσίες μας με

90% Επιδότηση από 900€ έως 18.000€

Κατάθεση έως Δευτέρα 31 /10/ 2022


Ύψος ενίσχυσης σύμφωνα με τον πίνακα :

  Μέγεθος επιχείρησης (*)  
α/α Από ΕΜΕ Έως ΕΜΕ Μέγιστη δαπάνη (**)
1 0,01 5 1.000€
2 5 10 2.000€
3 10 18 4.000€
4 18 25 6.000€
5 25 32 10.000€
6 32 40 12.000€
7 40 50 15.000€
8 50 250 20.000€

(*) ΕΜΕ Ετήσιες Μονάδες Εργασίας της επιχείρησης
(**) Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη Ρωτήστε τον λογιστή σας για τον ακριβή αριθμό ΕΜΕ.

 

Επιλέξιμες κατηγορίες ψηφιακών προϊόντων / υπηρεσιών :

Κωδικός Προτεραιότητα Κατηγορία προϊόντος / υπηρεσίας
Α.01.01


(1) Βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων
Εφαρμογές Εμπορικού Λογισμικού / διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
Α.01.02 Εφαρμογές Διαχείρισης & υποστήριξης Πελατών (CRM related: Sales, Salesforce Automation, Marketing, Service)
Α.01.03 Εφαρμογές Διαχείρισης Προσωπικού, Εκπαίδευσης προσωπικού, Παροχής υπηρεσιών στο Προσωπικό (HR related)
Α.01.04 Εφαρμογές διαχείρισης αποθηκών (WMS), διαχείρισης κύκλου ζωής παραγγελιών (Order Management), αναπλήρωσης αποθεμάτων (replenishment)
Α.01.05 Εφαρμογές πωλήσεων, κρατήσεων, παραγγελειοληψίας και τιμολόγησης (PoS, Booking, Invoicing).
Α.01.06 Εφαρμογές και εργαλεία διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας για τη μεταφορά και παράδοση προϊόντων/υπηρεσιών (routing, tracking, last mile delivery, field service)
Α.01.07 Εργαλεία παρακολούθησης και διαχείρισης παγίων, υλικού ή προϊόντων (Asset mgt, IoT, RFID)
Α.01.08 Εργαλεία Επιχειρησιακής Ευφυίας και Ανάλυσης δεδομένων (BI, reporting & data analysis tools)
Α.01.09 Industrial data platform templates and software
Α.01.10 Υπηρεσίες Cloud Infrastructure & cloud Platforms

 

Κωδικός Προτεραιότητα Κατηγορία προϊόντος / υπηρεσίας
Α.02.01


(2) Συνεργασία, παραγωγικότητα και απομακρυσμένη εργασία
Πλατφόρμες παραγωγικότητας, επικοινωνίας και συνεργασίας (Cloud Productivity Suites) – μόνο cloud λύσεις γίνονται αποδεκτές. Περιλαμβάνοντα επίσης λύσεις διαχείρισης εγγράφων, ροών εργασίας και αυτοματοποίησης διαδικασιών (BPM, RPA, Process automation κλπ.).
Α.02.02 Εργαλεία υποστήριξης απομακρυσμένης εργασίας (remote working), εφόσον δεν καλύπτονται πλήρως από τις παραπάνω πλατφόρμες παραγωγικότητας
Α.02.03 Εργαλεία διαχείρισης εργασιών, έργων και χαρτοφυλακίων, εφόσον δεν καλύπτονται από τις παραπάνω πλατφόρμες παραγωγικότητας
Α.02.04 Συμβατικές λύσεις τύπου Cloud/Virtual PBX

 

Κωδικός Προτεραιότητα Κατηγορία προϊόντος / υπηρεσίας
Α.03.01


(3) Ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου
Πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου (πώληση προϊόντων ή αυτοματοποιημένη διάθεση υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας)
Α.03.02 Cloud εργαλεία για: marketing automation, digital campaign management & customer loyalty
Α.03.03 Cloud εργαλεία/ connectors που συνδέονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και επαυξάνουν την λειτουργικότητά του (recommendations, reviews, remarketing, chat κλπ.)
Α.03.04 Εργαλεία / connectors σύνδεσης με συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών.
Α.03.05 Εργαλεία/ connectors διασύνδεσης με υπηρεσίες μεταφορών και παράδοσης προϊόντων (3PL, couriers κλπ.)

 

Κωδικός Προτεραιότητα Κατηγορία προϊόντος / υπηρεσίας
Α.04.01


(4) Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη
Ασφάλεια για τους τελικούς χρήστες και τις συσκευές τους: Endpoint Protection/EDR, Data Loss Prevention
Α.04.02 Συνολική παρακολούθηση της ασφάλειας από τρίτο οργανισμό/υπηρεσία: SOC service
Α.04.03 Ασφάλεια πρόσβασης σε εφαρμογές και δεδομένα: Identity & Access Management
Α.04.04 Συμμόρφωση στη διαχείριση δεδομένων: data governance/compliance solutions
Α.04.05 Διασφάλιση επιχειρησιακής συνέχειας: Cloud Disaster Recovery & Backup solutions/subscriptions
Α.04.06 Εμπιστοσύνη στις διεπιχειρησιακές συναλλαγές: Ηλεκτρονικές Υπογραφές

 

Αποκτήστε προιόντα και υπηρεσίες μας με

90% Επιδότηση από 900€ έως 18.000€

Κατάθεση έως Δευτέρα 31 /10/ 2022


Print
Συγγραφέας: Ντάβος Γεώργιος
0 Σχόλια

Κατηγορίες: Επιδοτούμενα ΠρογράμματαNumber of views: 2526

Tags:

Γράψτε ένα σχόλιο

Όνομα:
Email:
Σχόλιο:
CAPTCHA image
Δώστε τον κωδικό που που φαίνεται πιο πάνω, στο παρακάτω κουτί
Υποβολή

Name:
Email:
Subject:
Message:
x