Έσοδα - Έξοδα  
Οργανώστε και αυξήστε την απόδοση της επιχείρησής σας με την καλύτερη εμπορική διαχείριση της αγοράς!

  1. Πρωτοποριακή τεχνολογία που παρέχει τη μέγιστη ταχύτητα και ευχρηστία

  2.  Εύκολη εγκατάσταση

  3. Ευχρηστία με την χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου (F5 – F9 κλπ.)

  4. Παραθυρικό περιβάλλον

  5. Χειρισμός πολλαπλών παραθύρων (MDI)

  6. Δυνατότητα παρακολούθησης απεριορίστου αριθμού εταιρειών με απεριόριστες χρήσεις σε κάθε εταιρεία

  7. Πλήρης διαχείριση Εσόδων-Εξόδων, Φ.Π.Α. Παγίων, Φορολογίας Εισοδήματος, Συναλλοσομένων, Εγγραφών, Λογαριασμών

  8. Μητρώο Παγίων

  9. Απογραφή

10. Αυτόματη συμπλήρωση Περιοδικών Δηλώσεων ΦΠΑ και Εκκαθαριστικής

11. Αποστολή Δηλώσεων ΦΠΑ μέσω διαδικτύου (internet) στο taxisnet

12. Αυτόματη συμπλήρωση του Εντύπου Ε3
13. Λογιστικός – Εξωλογιστικός προσδιορισμός αποτελέσματος (Μ.Σ.Κ.Κ.) και μηνιαίας συγκεντρωτικής κατάστασης (Οριζόντια – Κάθετη)

14. Ενσωματωμένο πλήρες Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με απεριόριστες δυνατότητες παραμετροποίησης

15. Πολλαπλές εκτυπώσεις βιβλίων

16. Δυνατότητα μεταφοράς πελατών, προμηθευτών, Λογιστικού Σχεδίου, κτλ. από άλλη εταιρεία

17. Μεγάλες δυνατότητες παραμετροποίησης εκτυπώσεων

18. Παρακολούθηση Φόρων (Δημοτικός Φόρος κ.τ.λ.)

19. Διαχείριση υποκαταστημάτων

20. Εκτύπωση Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Τιμολογίων για κάθε υποκατάστημα ή και συγκεντρωτικά.

21. Μαζικές Εκτυπώσεις Εντύπων και Καταστάσεων για πολλές Εταιρείες

22. Διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας (Backup – Restore)

23. Εκτύπωση Κατάστασης Απαλλασσόμενων Εκροών

24. Δυνατότητα αυτόματης αναβάθμισης (Update) της εφαρμογής μέσω internet

 

 

 

 

 

Demo προγράμματος

Διαφημιστικό Φυλλάδιο

Δείτε ακόμη...
 Downloads
 Λογιστική