Ηλεκτρονική Τιμολόγηση και Αρχειοθέτηση
Το easy Doc αποτελεί την εύχρηστη, σύγχρονη και πλήρως αυτοματοποιημένη λύση, για την ηλεκτρονική αποστολή παραστατικών, διαφημηστικών φυλλαδίων, αρχειοθέτηση και αυτόματη καταχώριση παραστατικών (EDI) στο εμπορικό/λογιστικό πρόγραμμα κάθε επιχείρησης.

  Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Το easy Doc με την ηλεκτρονική αποστολή παραστατικών εξοικονομεί χρόνο και κόστος στην επιχείρηση.

Aποστείλετε και παραλάβετε όλα τα παραστατικά και τα επισυναπτόμενά τους με τους Πελάτες, Προμηθευτές και συνεργάτες σας, άμεσα σίγουρα και με ασφάλεια.

Παραμετρικός ορισμός των παραστατικών, Πελατών, Προμηθευτών και συνεργατών που θα συμμετέχουν.

Αποδεικτικό παραλαβής την ώρα που πραγματοποιείται η Αποστολή ή Παραλαβή.

Αποστολή-Παραλαβή παραστατικών από/σε διαφορετικά υποκαταστήματα.

Για όλα τα φορολογικά παραστατικά υπάρχει επιλογή σήμανσης με φορολογικό μηχανισμό ή ψηφιακή υπογραφή. Ανάλογα του τρόπου σήμανσης γίνεται η αποστολή των φορολογικών στοιχείων, a.txt και b.txt μαζί με το PDF παραστατικό ή το PDF με ενσωματωμένη την ψηφιακή υπογραφή

  Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση

Το easy Doc αποτελεί την εύχρηστη, σύγχρονη και πλήρως αυτοματοποιημένη λύση, για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και αρχειοθέτηση των παραστατικών κάθε επιχείρησης.

Το easy Doc καταργεί την εκτύπωση των παραστατικών και γίνεται ηλεκτρονική αποστολή.

Κάθε παραστατικό που εκδίδεται ή λαμβάνεται από την επιχείρηση Τιμολόγια, Δελτία αποστολής, Δελτία Λιανικής, Αποδείξεις είσπραξης και πληρωμής καθώς και όλα τα επισυναπτόμενα σε αυτά (Προδιαγραφές, Παραγγελίες κλπ), αρχειοθετούνται αυτόματα χωρίς καμία αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της εταιρίας.

EDI

Η υπηρεσία EDI (Electronic Data Interchange) υποστηρίζει την αυτόματη μεταφορά αρχείων ηλεκτρονικής τιμολόγησης και την αυτόματη καταχώριση στο εμπορικό/λογιστικό πρόγραμμα της επιχείρησης.

Πλεονεκτήματα EDI

 • Μείωση λαθών
 • Μείωση κόστους απογραφής
 • Αυξημένη ακρίβεια
 • Λειτουργικότητα, αποτελεσματικότητα
 • Ποιοτικός έλεγχος και ασφάλεια
 • Εύκολη, Οργανωμένη , Ασφαλής , τυποποιημένη υπηρεσία για Ηλεκτρονική Τιμολόγηση και Αρχειοθέτηση.

Οφέλη ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και τιμολόγησης

Σημαντική μείωση κόστους

 • Σε κάθε παραστατικό από 4€ έως 7€.
 • Σε χαρτί, μελάνι και φακέλους.
 • Χρόνου Tιμολόγησης.
 • Χρόνου αποστολής από 5 έως 14 λεπτά.
 • Φακελοποίησης.
 • Εξόδων αποστολής.
 • Χώρου αρχειοθέτησης – φύλαξης.
 • Τηλεφωνημάτων.

Βελτίωση χρηματικών ροών

 • Χρήση σύγχρονων μεθόδων συνεργασίας. Θα γίνει υποχρεωτικό σε όλη την Ευρώπη το 2020.
 • Αποδεικτικό παραλαβής παραστατικών.
 • Πιστοποίηση αποστολέα.
 • Καλύτερη υπηρεσία προς τους πελάτες.
 • Απόλυτη εμπιστευτικότητα.
 • Δημιουργεί σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ εταιρείας και πελάτη.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη – Προστασία περιβάλλοντος

 • Εξοικονόμηση σε χαρτί.
 • Εξοικονόμηση σε πλαστικό ( κλασέρ, φάκελοι ).
 • Μειώνει την εκπομπή καυσαερίων.